top of page
IMG_2109.heic

Өдөр бүр шинэхэн бялуу

Манай бүтээгдэхүүн нь дотроо өдөр тутмын байнга гардаг бүтээгдэхүүн болон тусгай загварын гэж хоёр хуваагддаг билээ. Манай өдөр тутмын бүтээгдэхүүнүүд маань өглөө бүр шинээр цөөн тоогоор гардаг бөгөөд та өөрт ойр салбарлуу холбогдон тухайн өдөр ямар бүтээгдэхүүн гарсныг мэдэх боломжтой байгаа.

 

Pastry desserts

bottom of page