top of page
PINK GOLD SET

PINK GOLD SET

Бялуу

Хэмжээ: 16см диаметр, өндөр 12см орчим 8-10 зүсэм (Чимэглэл ороогүй зөвхөн кексийн өндөр болно) 86000 төгрөг

18см диаметр, өндөр 12см орчим 10-12 зүсэм (Чимэглэл ороогүй зөвхөн кексийн өндөр болно) 96000 төгрөг

20/16см диаметр, өндөр 25см орчим 30 зүсэм (Чимэглэл ороогүй зөвхөн кексийн өндөр болно) 166000 төгрөг

Амт:Манай өдөр бүр гардаг амтнаас сонгох боломжтой. Butter cream буюу Цөцгийн тосон бүрэлттэй, Fondant буюу чихрийн зуурмаг чимэглэлтэй.

Жигнэмэг

Хэмжээ: хэвээс шалтгаалан 4-6см орчим диаметр

Амт: Бутарсан тослог жигнэмэг, Fondant буюу чихрийн зуурмаг болон чихрэн чимэглэлтэй

Үнэ: 1-3000 (10 аас дээш захиалга авна)

Аяган бялуу

Хэмжээ: 6см орчим диаметр 

Амт: Суурь к