top of page
VANILLA NUMBER CAKE

VANILLA NUMBER CAKE

Амт: Ванил кекс, цөцгийн тосон болон чанамар крем хавруургатай. Макарон, шоколад зэрэг чимэглэлтэй.

Хэмжээ: Тоо тус бүрийн өндөр 18см бөгөөд өргөн тооны харьцаанаас хамаарана.

Үнэ: 1-тоо 35000

bottom of page