top of page
Screen Shot 2021-01-10 at 22.01.22.png

Өдөр бүр шинэхэн бялуу

Манай бүтээгдэхүүн нь дотроо өдөр тутмын байнга гардаг бүтээгдэхүүн болон тусгай загварын гэж хоёр хуваагддаг билээ. Манай өдөр тутмын бүтээгдэхүүнүүд маань өглөө бүр шинээр цөөн тоогоор гардаг бөгөөд та өөрт ойр салбарлуу холбогдон тухайн өдөр ямар бүтээгдэхүүн гарсныг мэдэх боломжтой байгаа.

 

Everyday cake

bottom of page